Práca má baviť. Zautomatizujte ostatné.

Bezobslužné prevádzky

Koncept bezobslužnosti vyvinutý pre naše smart sauny, sa dá požiť na optimalizáciu nákladov aj Vašej prevádzky. Elysium je navrhnutá ako komplexná technológia, ktorá nahrádza akékoľvek rutinné úlohy a umožní tak zamestnancom naplno sa venovať zaujímavejšej činnosti.

Rezervačný systém prepojený s automatizáciou rutinných úloh.


Odbremeňte zamestnancov od nudných úloh a ich čas alokujte na kreatívnu činnosť.

Smart optimalizácia.


Technológia zaisťuje optimálnu spotrebu energií a vyššiu efektivitu práce.

Možnosti využitia Elysium technológie

Bezobslužná rezervácia športovísk, kurtov a pod.

Rezervácie a prednastavenia konferenčých miestností v co-workoch

Náhrada check-in a check-out hostí na recepciách hotelov.

Smart parkovací systém v korporátnych budovách.

Demo technológie Elysium


Aplikácia technológie Elysium na smart saunách v Bratislave je demonštráciou jednoduchej obsluhy komplexnej technológie.